โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   04-03-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 32 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 25 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 17 คน และบริจาคดวงตาจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562