โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ให้ความรู้ PM.2.5
วันที่:   05-03-2562

นางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้าน การพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้มารับบริการโดยได้สาธิตวิธีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอย่างถูกวิธี มีการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย เผยแพร่คลิปวิดิโอทางเคเบิ้ลทีวี รณรงค์ขอความร่วมมือผู้รับบริการดับเครื่องยนต์ในขณะรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และแจ้งพนักงานขับรถของโรงพยาบาลไม่ติดเครื่องยนต์หรือเปิดแอร์ทิ้งไว้ขณะรอรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562