โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาอัตราตายจากโรคเลือดสมอง
วันที่:   06-03-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้าการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และ นายธีระพงษ์ รุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง กับทีมของ โรงพยาบาลจอมทอง โดยกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อลดอัตราตายจากโรค หลอดเลือดสมอง และเพิ่มการเข้าถึงการให้ยาละลายลิ่มเลือด โดยมีผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจอมทอง นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562