โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีประสาท
วันที่:   13-03-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 และเชิดชูบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีประสาท โดยในงานมีการมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์และบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีประสาท และร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise Break ในเพลงรักษาทุกชีวิตด้วยมือเราซึ่งเป็นเพลงใหม่ของกรมการแพทย์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่