โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้ออบไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า
วันที่:   13-03-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพและเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการ รายการ เครื่องฆ่าเชื้ออบไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปลอดเชื้อ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562