โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์
วันที่:   18-03-2562

นางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พร้อมด้วย นางสาวนนท์นภัส ศรีวิชัย หัวหน้างานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 5 คน และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จำนวน 10 คน ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562