โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (18 มีค 62)
วันที่:   18-03-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ และ ให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหา เสนอทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาระบบบริการประชาชน โดยรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ตรวจเยี่ยมองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล กลุ่มงานโภชนศาสตร์ งานอาคารสถานที่ และหน่วยงานอื่นๆ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562