โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2562
วันที่:   19-03-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2562 โดยมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 และมีการแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลนำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา ในนามตัวแทนของรักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ซึ่งภายในกิจกรรมมีการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีเพื่อมอบเงินสดจำนวนรวม 2,000 บาท ที่ได้รับจากงานกีฬากรมการแพทย์ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562