โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (27 มีค 62)
วันที่:   27-03-2562

ทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประกอบด้วย ทีมพยาบาล นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด จัดโครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยง อาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การสาธิตท่าบริหารกล้ามเนื้อ อุ้งเชิงกรานเพื่อป้องกันและรักษาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การสาธิตท่าบริหารข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กิจกรรมการประคบเย็นในผู้สูงอายุที่มีอาการปวด และการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่รับประทานเพื่อควบคุมน้ำหนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และการดูแลอย่างเหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ณ ชุมชนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562