โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท
วันที่:   29-03-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทสำหรับพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท และพัฒนาเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทแก่โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี จำนวน 77 คน โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 13 คน และจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จำนวน 30 คน โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562