โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมสมาชิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   29-04-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง อยู่อย่างปลอดภัยจากภัยฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 วิทยากรโดยนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ทั้งนี้คณะกรรมการและสมาชิกผู้สูงอายุได้มอบของที่ระลึกให้แก่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562