โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   29-04-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 และบรรยายในหัวข้อเรื่อง Update the stroke management performance of northern neuroscience in Thailand (KPI) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธาน Service Plan สาขา Stroke และ Stroke Case manager 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ณ ห้องประชุม C 71/2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562