โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน
วันที่:   01-04-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “รวมพลัง..ลดโลกร้อน” ปิดไฟให้โลกพัก 1 ชั่วโมง โดยร่วมกันลดการใช้พลังงานและปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ณ บริเวณโรงพยาบาลประสาทเชียง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562