โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference ด้านการเงินการคลังและพัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการ
วันที่:   04-04-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านอำนวยการ เข้าร่วมประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การทำประกันภัยรถราชการ และการใช้รูปแบบสัญญา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ เพื่อเพิ่มการสื่อสารและเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ ให้เป็นผู้รอบรู้ลึก ด้านการเงินการคลังและพัสดุ และการติดตามงาน ด้านการเงินการคลัง โดยมี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562