โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็กPM 2.5
วันที่:   05-04-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 โดยนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้มารับบริการโดยการสาธิตวิธีการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอย่างถูกวิธี แจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้มารับบริการ และสาธิตการประกอบเครื่องฟอกอากาศแบบง่ายที่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามท้องตลาด โดยนายมนัสวิน อุปรี นายช่างเทคนิค ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้จัดทำคลิปวิดิโอการประกอบเครื่องฟอกอากาศเผยแพร่ผ่านทางเคเบิ้ลทีวีของโรงพยาบาล และสื่อสังคมออนไลน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562