โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันที่:   06-04-2562

วันนี้ เวลา 09.00 น. คณะบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายหลังเสร็จพิธีคณะบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดบุพพาราม ในวันที่ 6 เมษายน 2562 นี้