โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   08-04-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำปิง อำเภอเชียงดาว และแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำพิธีตักน้ำและอัญเชิญไว้ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 เมษายน 2562