โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นพ.สสจ.เชียงใหม่
วันที่:   06-04-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมงานต้อนรับนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมงาน ณ สวนอาหารเดอะการ์เด็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562