โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference การประชุมชี้แจงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
วันที่:   19-04-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม VDO Conference การประชุมชี้แจงการนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร ประจำปี 2562 โดยมี นายจินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562