โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สระเกล้าดำหัวอธิบดีกรมการแพทย์
วันที่:   29-04-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสระเกล้าดำหัวนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการขอสุมาคารวะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562