โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่:   08-12-2559

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เข้าร่วมในขบวน “ธารพระทัยแผ่ผ่านทุกแห่งหน” อัญเชิญเครื่องราชสักการะ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที จุดเทียนถวายอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี