โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
วันที่:   29-04-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2562 โดยมีอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟังคิดทำ จำกัด เป็นวิทยากร การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตบริการที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ เกิดทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดีและมีการทำงานเป็นทีม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 60 คน ณ โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562