โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   07-05-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป และ เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้จัดทีมแพทย์ และพยาบาล ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562