โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
วันที่:   14-05-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดย นางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ระหว่างวันที่ 13-31 พฤษภาคม 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562