โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมกับสถาบันประสาทวิทยา
วันที่:   16-12-2559

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการดำเนินงานกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙