โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบบริจาคถุงผ้า (14 พฤษภาคม 2562)
วันที่:   14-05-2562

นายประภาส อำนวย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมด้วย นางสาววรารัตน์ โพธิสมบัติ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมรับมอบ ถุงผ้า จากญาติคุณแม่ขันแก้ว ยาวิชัย ผู้รับบริการ เพื่อใช้ในการบรรจุยาแทนถุงพลาสติก ช่วยลดโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับมอบ ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562