โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่:   24-05-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวอัญชนา แก้วคำ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษา แนะนำในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคทางระบบประสาทให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562