โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบบริจาครถเข็นผู้ป่วย
วันที่:   04-06-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบบริจาครถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ ยี่ห้อ SOMA จำนวน 10 คัน จากคณะตัวแทนพระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562