โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ROADMAP TO REACC 4 CMNEURO 2022
วันที่:   05-06-2562

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “Roadmap to Reacc 4 “ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ การเตรียมความพร้อม ภายหลังผ่านการรับรองการประเมิน re – accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อรองรับการ re - accreditation ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีการกำหนดระยะเวลา การจัดทำแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การขอรับการประเมิน จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) ในปลายปี พ.ศ. 2564 นี้ ภายหลังได้กล่าวขอบคุณ และเน้นย้ำถึงการพัฒนา รพ. อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ร.พ. ได้มอบปิ่นโตประจำตัวแก่เจ้าหน้าทีเพื่อใช้บรรจุ อาหาร โดยเฉพาะในงานเลี้ยงเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเเละรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาล ประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562