โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference Planning and Budgeting Management System : PBMS
วันที่:   06-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำโดยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกับพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการประชุมการพัฒนาระบบ Planning and Budgeting Management System : PBMS ได้ร่วมประชุมระบบ VDO Conference โดยผ่านคลินิกยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้เข้าอบรมและให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562