โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่:   16-01-2560

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตร การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมประสบการณ์การช่วยเหลือดูแลในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ และมี นางศรีวรรณา วงศ์เจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่