โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เข้าร่วมการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่:   07-06-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางวราภรณ์ กุศลงาม และนางสาวตรีชฎา ภิมุข จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562