โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค(7 มิย 62)
วันที่:   07-06-2562

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก คุณ ศิริทัศน์ วรพรหมมินทร์ ผู้รับบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562