โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ นำทีมศึกษาดูงาน Palliative Care มุ่งพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันที่:   12-06-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยระยะแบบประคับประคอง ( Palliative Care)” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ ประคอง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำมาบูรณาการดูแลร่วมกัน และเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ระบบการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562