โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ (13 มิ.ย. 62)
วันที่:   13-06-2562

แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิและฟังบรรยายธรรมะในหัวข้อเรื่อง “ประโยชน์ของสมาธิ” โดยพระครูประวิทย์ วรานุยุทธ จากสำนักวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562