โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่:   13-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคทางระบบประสาทแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562