โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการสัมมนา โครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทาง เพื่อรักษาผู้ป่วยจากมลพิษในสามจังหวัดภาคเหนือ
วันที่:   17-06-2562

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทาง เพื่อรักษาผู้ป่วยจากมลพิษในสามจังหวัดภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรคทางเดินหายใจ สถาบันโรคทรวงอก นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจของประชาชน ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562