โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค
วันที่:   16-01-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขต ๑ และ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ได้รับมอบเงินบริจาคจากคุณกรรณิกา วังทองคำ และครอบครัว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่