โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันที่:   19-06-2562

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนิภาพรรณ ทิพยจักร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรใหม่ประจำเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในแต่ละกลุ่มภารกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562