โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562
วันที่:   20-06-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่กระทำสืบต่อกันมา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562