โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มิย 62)
วันที่:   21-06-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา อักษร นางสาวจตุพร พานอ่อง และนายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562