โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมระบบบริการผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
วันที่:   22-06-2562

ตามที่กรมการแพทย์ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธ์กัญชา และกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ระหว่าง ม.ราชมงคลล้านนา ม.แม่โจ้ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจตนาร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์นั้น อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ พร้อมทีมผู้บริหารกรมการแพทย์ เข้าร่วมสัมมนากับ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนำเสนอวิธีการปลูกพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ ทางการแพทย์ในโรงเรือนปิดมาตรฐาน GAP ณ ห้องประชุมลอนดอน โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562