โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมอบรมโครงการจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 3/62
วันที่:   23-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสา“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 โดยจัดระหว่างวันที่ 22–23 มิถุนายน 2562 มีวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยมี นายพุฒิพงค์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562