โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่:   24-07-2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และผู้รับบริการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 45 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 33 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 11 คน และบริจาคดวงตาจำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562