โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม Teleconference ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์
วันที่:   26-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป กรมการแพทย์ DMS Reform ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562