โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
วันที่:   28-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ของกรมการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านดิจิทัล ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562