โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
วันที่:   04-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคทางระบบประสาทแก่ประชาชนในพื้นที่ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ วัดสันดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562