โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ”
วันที่:   27-02-2560

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยา และได้พระราชทานต้นประดู่ไว้ ในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการขึ้น เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมดังนี้ การจัดนิทรรศการ การแปลอักษรเลข ๙ ร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงสรรเสริญพระบารมี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่