โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Teleconference คณะทำงาน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์
วันที่:   05-07-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมประชุม Teleconference คณะทำงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อชี้แจงโครงการและจัดทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมดำเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบฟอร์มออนไลน์ในการรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ ของโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562