โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
วันที่:   09-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถดูแลตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ณ กาดท่าน้ำ เขตเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562